Studium podyplomowe

Eksploatacja elektrowni i elektrociepłowni parowych,
gazowych i gazowo-parowych

Wprowadzenie

W ostatnich latach następują jakościowe zmiany w eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych. Spowodowane to jest wieloma czynnikami, głównie technicznymi, a w warunkach krajowych także organizacyjnymi.

Czynniki techniczne to przede wszystkim:

  • wprowadzenie nowych systemów cyfrowego sterowania (DCS) i związane z tym jakościowe zmiany możliwości i technik pomiarowych;
  • osiągnięcia inżynierii materiałowych związane ze stosowaniem nowych materiałów na pokrycia roboczych owierzchni maszyn i urządzeń i nowymi możliwościami diagnozowania stanu materiału; zastosowaniami nowych metod analiz inżynierskich, takich jak systemy ekspertowe i sztuczne sieci neuronowe.
  • Czynniki organizacyjne związane są ze zmianami własnościowymi zachodzącymi w krajowej energetyce oraz wprowadzaniem do zarządzania informatyki, głównie w postaci różnorodnych baz danych.

Co jest celem studiów?

Celem organizowanych studiów podyplomowych jest zaznajomienie słuchaczy z najnowszymi osiągnięciami techniki wykorzystywanymi w eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych. Organizatorem studiów jest Instytut Techniki Cieplnej. Zajęcia prowadzić będą wykładowcy z Politechniki Warszawskiej (głównie z Instytutu Techniki Cieplnej i Elektroenergetyki) oraz specjaliści zatrudnieni w elektrowniach, elektrociepłowniach i zakładach remontowych.

Dla kogo?

Studium jest adresowane do pracowników elektrowni i elektrociepłowni oraz innych osób zainteresowanych problemami nowoczesnej eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych; od kandydatów wymagane jest wyższe wykształcenie;

Studia podyplomowe EEE przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych pracujących dla sektora energetycznego w tym firmach przemysłowych oraz w miejskich przedsiębiorstwach.

Co nas wyróżnia?

Kadra! Wykładowcy studium podyplomowego ,,EEE" to specjaliści z jednostek naukowych jak i przemysłowych posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe w elektrowniach, elektrociepłowniach i zakładach remontowych. Działamy we współpracy z najlepszymi ekspertami, którzy podzielą się z Państwem zdobytą wiedzą i umiejętnościami.

Czas trwania

Standardowy program: 2 semestry (od listopada do czerwca)

Zjazdy odbywają się raz w miesiącu- czwartki/piątki/soboty

Tryb zgłoszeń

Kolejność zgłoszeń.

Rejestracja kandydatów na studia odbywa się poprzez system informatyczny „Rekrutacja PW”

SZCZEGÓŁY na stronie: eee.itc.pw.edu.pl/rekrutacja