Główne grupy tematyczne
w ramach Programu Studium

Rozruchów i odstawień
Remontów i diagnostyki remontowej
Sterowania i kontrola eksploatacji

Powyższy program zostanie zrealizowany
z podziałem na następujące rodzaje zajęć

Wykłady140h
Wywarzanie i sprzedaż energii w warunkach rynkowych
Organizacja pracy personelu ruchowego i remontowego
Bezpieczeństwo pracy w elektrowniach i elektrociepłowniach
Wykorzystanie informatyki we współczesnej eksploatacji: bazy danych, wymiana informacji, systemy kontroli eksploatacji
Rozruchy kotłów i turbin parowych ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń termicznych
Organizacja i przygotowanie remontów
Diagnostyka przed i poremontowa
Procesy zużycia materiałów, diagnozowanie stanu materiałów, możliwości przedłużania czasu eksploatacji
Ekonomiczne aspekty pracy elektrowni i elektrociepłowni – optymalizacja rozkładu obciążeń
Przepisy ochrony środowiska oraz kontrola i ograniczenie emisji zanieczyszczeń
Rozproszone cyfrowe systemy sterowania w energetyce
Systemy eksportowe na potrzeby eksploatacji
Sztuczne sieci neuronowe i ich wykorzystanie dla celów sterowania
Energoelektroniczne układy napędowe, systemy awaryjnego zasilania, kontrola zasilania
Modernizacja maszyn i urządzeń, możliwości dostosowania ich konstrukcji do zmienionych potrzeb eksploatacji
Ćwiczenia laboratoryjne20h
Pomiary pól elektrycznych i magnetycznych
Pomiary emisji zanieczyszczeń
Pomiary termowizyjne
Pomiary drgań (fundamenty, łożyska, elementy wirujące)
Ćwiczenia rachunkowe10h
Przygotowanie techniczno-organizacyjne remontów
Wykorzystanie arkusza Excel i PPIE (Podręcznik Pakiet Inżyniera Energetyka) do obliczeń eksploatacyjnych