2

semestry

8 000 zł

możliwość wniesienia opłaty w dwóch ratach

po uzgodnieniu z Kierownikiem Studiów

Opłatę za studia słuchacze wpłacają na indywidualny rachunek bankowy otrzymany podczas procesu rekrutacji.