Rejestracja elektroniczna na studia podyplomowe

UWAGA: Termin rekrutacji na studia podyplomowe w edycji 2023/2024 - do 15.11.2023 r.

Rejestracja kandydatów na studia podyplomowe odbywa się

poprzez system informatyczny „Rekrutacja”

za pośrednictwem formularza, dostępnego na stronie:

https://irk.pw.edu.pl/pl/offer/SP-2023Z/registration/

Wszyscy kandydaci na studia podyplomowe są uprzejmie proszeni o zapoznanie się z poniższymi informacjami szczegółowymi:

Podczas ww. elektronicznej rejestracji należy zachować hasło i numer identyfikacyjny kandydata, ponieważ będą one stanowić hasło i numer identyfikacyjny słuchacza studiów podyplomowych potrzebne do logowania w serwisie USOSWeb oraz należy wydrukować formularz kandydata na studia podyplomowe.

Studia podyplomowe

Tryb postępowania przy rejestracji i zapisach kandydatów na studia podyplomowe

A

kandydat na studia podyplomowe jest proszony by zarejestrował się poprzez system informatyczny „Rekrutacja”, za pośrednictwem elektronicznego formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie: irk.pw.edu.pl w następujacy sposób:

1

Należy wejść do systemu informatycznego „Rekrutacja” dostępnego na stronie irk.pw.edu.pl

2

na stronie głównej systemu informatycznego „Rekrutacja PW” wybrać pole: Studia podyplomowe, a następnie: Rejestracja na studia podyplomowe,

3

Przed rejestracją mozna zapoznać się z ofertą studiów podyplomowych oraz instrukcją,

4

Po kliknięciu w Rejestracja na studia podyplomowe wybrać odpowiednią ofertę studiów, a w następnym oknie kliknąć przycisk Zapisz się,

5

Następnie system informatyczny „Rekrutacja PW” poprosi o podanie adresu e-mail oraz hasła;
hasło definiuje osoba rejestrująca się - powinno ono zawierać 6÷12 znaków;
podane hasło będzie potrzebne do logowania się na Indywidualne Konto Kandydata (IRK), w systemie informatycznym „Rekrutacja PW”, dlatego należy je zanotować,

6

po podaniu hasła system informatyczny „Rekrutacja PW” utworzy Indywidualne Konto Kandydata (IRK)
i poda numer zgłoszenia, który stanowić będzie numer identyfikacyjny kandydata;
należy zanotować sobie:
• hasło (pkt 5)
• numer zgłoszenia, który stanowić będzie numer identyfikacyjny kandydata

7

zanotowane hasło i numer zgłoszenia (numer identyfikacyjny kandydata) będą potrzebne do zalogowania się na Indywidualne Konto Kandydata (IRK) w systemie informatycznym „Rekrutacja PW”,

8

ponownie należy wejść na stronę główną systemu informatycznego „Rekrutacja PW” dostępnego na stronie https://rekrutacja.pw.edu.pl i zalogować się do Indywidualnego Konta Kandydata (IRK) wpisując
hasło i podany przez system numer identyfikacyjny kandydata,

9

po zalogowaniu się do Indywidualnego Konta Kandydata (IRK), kandydat na studia podyplomowe drukuje formularz kandydata na studia podyplomowe( )
Formularz(2) został wypełniony danymi kandydata, wprowadzonymi do systemu informatycznego „Rekrutacja PW”,

10

wydrukowany formularz(2) należy odręcznie uzupełnić:
• w części pt. „Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe” kandydat wypełnia odręcznie pola:
- „rozpoczynające się w dniu:…………………..” (termin uzgodniony z sekretariatem studiów podyplomowych)
- „data i podpis kandydata na SP……………….”
• w części pt. „Ankieta” kandydat wypełnia odręcznie pola:
- „województwo urodzenia – obecna nazwa ………………" (obywatelstwo dla obcokrajowców)
- „data i podpis kandydata na SP……………”.

B

Kandydat składa w/w formularz(2) wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami koniecznymi do rejestracji w sekretariacie wybranych studiów podyplomowych(3), którego adres i dane kontaktowe znajdują się na formularzu(2).

Należy zachować hasło i numer identyfikacyjny kandydata, ponieważ będą one stanowić hasło i numer identyfikacyjny słuchacza studiów podyplomowych potrzebne do logowania w serwisie USOSWeb.